Slavíci v zahradě

Program

Setkání probíhá celý den v Zahradě Kinských, která je součástí pražského parku Petřín. Po celý den budou probíhat paralelně dva programy – pro zúčastněné sbory a pro veřejnost. Slovem bude celé setkání provázet Martin Rudovský

Sbory:

Pro návštěvníky: