Slavíci v zahradě

Zvláštní poděkování

Magistrát hl.m. Prahy Městská část Praha 1 Ochranný svaz autorský Unie českých pěveckých sborů Pueri Gaudentes Kytky od Pepy aCámen Bruncvík