Slavíci v zahradě

Idea

Slavíci v zahradě je neformální setkání chlapeckých sborů v pražských zahradách, poprvé se uskutečnilo v roce 2013.

Tento minifestival vznikl, aby:

Smyslem setkání nejsou závody v nejkrásnějším zpěvu, ale vzájemné sdílení při společných hrách, navázání přátelských vazeb a spontánní oslava zpěvu jako takového.

Čechy byly vždy tradiční baštou mužských sborů, což dnes už zdaleka není pravda. Dnešní hoši spíše než písním propadají počítačům. Přitom zpěv je tak zdravá a velmi mužná zábava!

Rádi bychom podpořili obrození/znovuzrození této tradice. Také bychom rádi připomněli osobnost Pavla Jurkoviče, vynikajícího zpěváka, pedagoga, skladatele, který chlapeckému zpívání velmi fandil a byl patronem pražského sboru Pueri Gaudentes. Jako ředitel Základní školy s rozšířenou hudební výchovou vychoval mnoho vynikajících hudebníků a pedagogů.

Pavel Jurkovič

Pavel Jurkovič se narodil 18. srpna 1933 ve Starém Poddvorově na Hodonínsku. Jeho vztah k hudbě ovlivňovala lidová hudební tradice na rodném Podluží. Zpěv začal studovat po válce již ve svých dvanácti letech v pražské Schole cantorum při břevnovském klášteře. V roce 1957 se stal členem pozdějších Pražských madrigalistů. V letech 1965–1967 studoval postgraduálně v Salcburku u Carla Orffa. Založil Českou Orffovu společnost a propagoval Orffův didaktický systém na našich školách. Od roku 1967 pravidelně spolupracoval s rozhlasem. V letech 1987–1990 byl redaktorem hudebních stránek dětského časopisu Sluníčko. Od roku 1968 spolupracoval se souborem Chorea Bohemica a později Musica Bohemica Jaroslava Krčka, stejně jako s řadou dalších souborů a kapel. Některé z nich, jako Musica Poetica nebo Musica Humana, sám založil a vedl. Více než polovinu svého učitelského života prožil Pavel Jurkovič v Praze 7 v ZŠ v Umělecké ulici. Pavel Jurkovič je autorem či spoluautorem mnoha učebnic a odborných publikací. Je držitelem Výroční ceny Československého rozhlasu za tvorbu pro děti (1980) ocenění za zásluhy o šíření orffovských myšlenek uděleném Orffovou nadací v Mnichově (1995) a Cenou České hudební rady za iniciativní počiny v hudební výchově (1996).